Cá nhân, tổ chức được tự do chuyển nhượng tên miền .vn từ 28/6/2016
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 hướng dẫn về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá (28/6/2016). Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) hướng dẫn, triển khai thực tế Quyết… (0 comment)

Quy định mới về vòng đời tên miền .vn kể từ 10/10/2015
Kể từ ngày 10/10/2015, theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet chính thức được ban hành và có hiệu lực. Theo thông tư này, vòng đời của tên miền “ .vn” có nhiều thay đổi so với… (0 comment)