tranhdaquy.net

Từ năm 2008 đến năm 2020, Tên miền cùi bắp đã dần gom và mua lại được toàn bộ các tên miền lĩnh vực tranh đá quý dưới đây:
Tranhdaquy.com
Tranhdaquy.net
Tranhdaquy.vn
Tranhdaquy.com.vn
Gemstonepainting.com
Gemstonepaintings.com

Đây là một trong những bộ tên miền được bao vây kinh điển với tất cả các tên miền tiếng Việt và tiếng Anh. Giá cực tốt khi mua trọn bộ tên miền tranh đá quý.

Giá bán (VNĐ): $22,000,000

Comments (0)